BBSS

Båstad Båt- och Segelsällskap


Vi är en ideell förening, belägen mitt i Båstad Hamn.
BBSS är medlem i Svenska Seglarförbundet och Svenska Båtunionen.
Här på vår hemsida hittar du allt som rör klubben, våra aktiviteter och kontaktuppgifter.
Varmt välkomna och hoppas vi ses i hamnen eller på vattnet!

Styrelsen BBSS

Bidrag från Stiftelsen Gripen


Vi har fått ett fantastiskt bidrag från Stiftelsen Gripen för att  reparera taket på klubbstugan och köpa in 2 säkerhetsbåtar till seglarskolan.

Stiftelsen Gripen är en av nordvästskånes största allmännyttiga stiftelser. Stiftelsens förmögenhet kommer regionens invånare till godo i form av utdelade anslag som på olika sätt bidrar till utvecklingen i bygden.

Stiftelsens verksamhetsområde utgörs av kommunerna Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.


Tack för ert stöd!