BBSS

Båstad Båt- och Segelsällskap


Vi är en ideell förening, belägen mitt i Båstad Hamn.
BBSS är medlem i Svenska Seglarförbundet och Svenska Båtunionen.
Här på vår hemsida hittar du allt som rör klubben, våra aktiviteter och kontaktuppgifter.
Varmt välkomna och hoppas vi ses i hamnen eller på vattnet!

Styrelsen BBSS

Bidrag från Stiftelsen Gripen


Vi har fått ett fantastiskt bidrag från Stiftelsen Gripen för att  reparera taket på klubbstugan och köpa in 2 säkerhetsbåtar till seglarskolan.

Stiftelsen Gripen är en av nordvästskånes största allmännyttiga stiftelser. Stiftelsens förmögenhet kommer regionens invånare till godo i form av utdelade anslag som på olika sätt bidrar till utvecklingen i bygden.

Stiftelsens verksamhetsområde utgörs av kommunerna Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.


Tack för ert stöd!

Bidrag från Svenska Båtunionen


Tack vare ett mycket generöst stöd från Svenska Båtunionen, SBU, har vi till denna sommar 2024 kunnat köpa 4 nya tränings-optimister med kärror samt stormsegel till seglarskolan.


SBU-fonden är Svenska Båtunionens utvecklingsfond för båtklubbar anslutna till ett regionalt båtförbund. Bidrag lämnas till verksamheter och projekt som bidrar till att utveckla båtlivet.


Tack för ert stöd!